Nieuws
Gebiedsgids.nl
Harkstede
Hamweg 49 B
9617 AR Harkstede
Slochteren
Groningen

Telefoon: 
050-4041540
E-mail: 

LED veldverlichting opgeleverd.

Donderdagavond 7 juni 22.00 uur wordt aan de leden van de voetbalvereniging en andere belangstellende de nieuwe LED veldverlichting getoond. Iedereen us van harte uitgenodigd

In jet kader van de verduurzaming van het sportcomplex is de wens van LED veldverlichting gerealiseerd. 
Na een voorbereidingstraject van ca 2 jaar ia het zover, de LED veldverlichting is door de leverancier Sportstroom opgeleverd.
Er volgt nog een lichtmeting waarna eventueel nog enige correcties op de stand van de lampen wordt aangebracht.

De LED veldverlcihting is mogelijk gemaakt door subdidiegelden van de NAM en het loket Leefbaarheid.
Voor het restantbedrag is een lening afgesloten bij het Revolverendsfonds Groningen.

Door de halogeenverlichting te vervangen door LED veldverlichting kon ook de overstap worden gemaakt van groot- naar kleinverbruik waardoor een hogere financiele opbrengst van de zonnepanelen wordt ontvangen.

Laatste puntje is nog het opruimen van de oude armaturen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris van de club.

 

Agenda

06 Januari

Agenda

Activiteit
 
 
06
Jan
.Met voor wie daar zin heeft een toernooitje, dan de 3e helft en daarna een stampotbuffet 17.00 uur
Harkstede

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
Voetbalvereniging Harkstede.
Harkstede