Netwerk
Gebiedsgids.nl
Stadskanaal

Bewonersinitiatieven

Door alle ontwikkelingen komt de aandacht meer te liggen op hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het gaat daarbij meer en meer om zelf doen en dan vooral samen met mensen uit uw woonomgeving. Wat kunt u als buurtgenoten voor elkaar betekenen in de kleine dingen die u voor en met elkaar kunt doen? Hoe kan dit met elkaar georganiseerd worden op uw eigen manier, passend bij uw buurt, wijk of dorp?

Gebiedsgids