Netwerk
Gebiedsgids.nl
Stadskanaal

Leefbaarheid

Nederland
In Stadskanaal willen we graag dat bewoners zich thuis voelen in schone en veilige wijken en dorpen waar zij prettig wonen. De visie van de gemeente is dat we bij de ontwikkelingen en plannen in de wijken en dorpen een belangrijke betrokkenheid en inzet van de bewoners vragen. We noemen dit ’wijkgericht werken’. De gemeente wil met deze werkwijze de bewonersparticipatie stimuleren en de leefbaarheid in de wijken en dorpen verbeteren.

Netwerk

Organisatie
 
 
Zie jij schade of overlast in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een gat in de weg, een kapot verkeersbord of rotzooi op...
Centrum/de Hagen/maarsstee
Organisatie
 
 
De Koepel is een actieve huurdersorganisatie die opkomt voor de belangen van de circa 4800 huurders in de gemeente...
Centrum/de Hagen/maarsstee
Organisatie
 
 
Openingstijden | werkdagen 8.00 – 12.00 uur. 's Middags alleen op afspraak. Lefier is een woningcorporatie in Noord-...
Centrum/de Hagen/maarsstee
Netwerk
 
 
Voorzieningenkaart gemeente Stadskanaal https://stadskanaal.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=...