Activiteit
11
Augustus
van 15.00 - 16.00 uur
Bergse Linker Rottekade 435
3069 LV Rotterdam
Rotterdam
Zuid-Holland

Telefoon: 
010 220 10 60
E-mail: 
Gebiedsgids Rotterdam

Ommoordse Veld Open en Groen | Zomerzondagmiddagconcerten 2019

Bergse Linker Rottekade 435 3069 LV Rotterdam Nederland Nederland
Achtste editie zomerzondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld | data: 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september 2019.

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseert deze zomer voor de achtste keer vijf zondagmiddagconcerten op kinderboerderij De Blijde Wei. Het is fijn dat we een gebiedscommissie hebben die zorgt voor de financiële ondersteuning van dit soort bewonersinitiatieven.  

We hebben dit jaar weer een gevarieerd aanbod. Op 12 mei het eerste concert met Kamerorkest Touché, op 9 juni vervolgen we met de Klezbez, beide ensembles oude bekenden met een duidelijk anker in Ommoord. Op 14 juli is het North Sea Round Town met klassieke jazz van Red Cool, een jazztrio o.l.v. Ruud Bergamin met zangeres Sylvi Lane. Op 11 augustus speelt Scala, een accordeoncombo en tot besluit op 8 september  Orkestvereniging Wilton, het harmonieorkest dat ook vorig jaar het laatste concert verzorgde en waarvan velen zeiden: “volgend jaar weer!”. Binnen onze mogelijkheden proberen wij met de wensen van het publiek zo veel mogelijk rekening te houden.

In het kader daarvan proberen wij dit jaar ook uit of het zinvol is om een busje te laten rijden voor mensen die graag naar het concert willen, maar de afstand van de President Wilsonweg naar de Blijde Wei niet kunnen overbruggen. Al verschillende jaren krijgen wij van enkele ouderen deze vraag en zijn we op zoek naar mogelijkheden. De gebiedsnetwerker Eduard Autar ons in contact gebracht met Buurtwerk. Buurtwerk stelt een busje ter beschikking om deze pendeldienst uit te voeren. Er wordt nog naar een vrijwilliger gezocht die het busje wil besturen (een normaal rijbewijs is voldoende). Het is geen taxi die mensen van huis af haalt en het is alleen bestemd voor bezoekers die anders de kinderboerderij niet zouden kunnen bereiken. In overleg is het mogelijk om langs een metrostation, en De Kip naar de kinderboerderij te rijden. Graag komen wij in contact met mensen die hier graag gebruik van willen maken via ommoordseveld@upcmail.nl of via telefonisch contact met Mary Gerritse op 010-2201060, zodat wij een beetje weten hoeveel vraag er is.

Meer informatie vindt u op onze website http://ommoordseveld.blogspot.com

We hopen u ook dit jaar weer te zien in het Ommoordse Veld.
De werkgroep heeft een homepage; hier vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep.

Organisatie

Organisatie
 
 
Een werkgroep van bewoners van Ommoord, aangesloten bij de Bewonersorganisatie Ommoord.
Prins Alexander