Contact
Gebiedsgids.nl
Harkstede

Over INHarkstede

INHarkstede is een platform voor nieuws, activiteiten en vraag van verenigingen naar vrijwilligers gericht op de leefbaarheid van Harkstede en omgeving.

- INHarkstede is een initiatief van een 5 tal verenigingen voortvloeiende uit het project Sterk vrijwilligers netwerk van het Huis voor de Sport.
- INHarkstede is (vooreerst) het online trefpunt waar alle vrijwilligersverenigingen in Harkstede zich kunnen presenteren, hun vacatures en activiteiten kunnen laten zien.
- INHarkstede is voor de inwoners van Harkstede het online trefpunt voor informatie van en over Harkstede.
- INHarkstede is als online trefpunt tot stand gekomen door De Gebeidsgids.nl 
- INHarkstede is financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het Leefbaarheidsloket van de NAM en een subsidie van de Provincie Groningen.

De initiefnnemers:
Albert Koers - vv Harkstede / Anke van Duuren - Dorpsbelangen Harkstede / Willem Holthuis - Pand 404 / Rob Berenstein - SC Doles / Sietze Greydanus - TVV Argus
Contactpersonen: aa koers en  s.greydanus 
Mailadres: info@inharkstede.nl

Zie de flyer voor meer informatie over het waarom INHarkstede.

Organisatie

Organisatie
 
 
Initiatiefgroep Harkstede is en samenwerking van een aantal verengingen met als doel een platform te creeren voor...
Harkstede