Contact

Over Ons INHarkstede

- INHarkstede is een initiatief van een 5 tal verenigingen voortvloeiende uit het project Sterk vrijwilligers netwerk van het Huis voor de Sport.
- INHarkstede is (vooreerst) het online trefpunt waar alle vrijwilligersverenigingen in Harkstede zich kunnen presenteren, hun vacatures en activiteiten kunnen laten zien.
- INHarkstede is voor de inwoners van Harkstede het online trefpunt voor informatie van en over Harkstede.
- INHarkstede is als online trefpunt tot stand gekomen door De Gebeidsgids.nl 
- INHarkstede is financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het Leefbaarheidsloket van de NAM en een subsidie van de Provincie Groningen.

De initiefnnemers:
Albert Koers - vv Harkstede / Anke van Duuren - Dorpsbelangen Harkstede / Willem Holthuis - Pand 404 / Rob Berenstein - SC Doles / Sietze Greydanus - TVV Argus

Zie de flyer voor meer informatie over het waarom INHarkstede.