Organisatie

Oranjefonds

Nederland
Het programma Samen Ouder richt zich op het betrekken van ouderen bij de samenleving waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht en mogelijkheden van de ouderen. We hebben in 2014 na de tender "Alle jaren tellen" gezien dat hier wel veel behoefte aan is. Daarom is het Oranje Fonds eind 2017 met dit programma gestart.