Activiteit
Gebiedsgids.nl
Harkstede
09
April
20.00 uur
21.30 uur
Laan der Kruisheren 31
9617EA Harkstede
Midden-Groningen
Groningen

E-mail: 

Meedenk- bijeenkomst recreatieve voorzieningen Harkstede e.o. 20.00 uur kantine vvHarkstede

Laan der Kruisheren 31 9617EA Harkstede Nederland Nederland

Gezamenlijke gebiedsvisie recreatief ontsluitingsnetwerk

Hoe kunnen we met elkaar een visie maken voor een mooi ontsluitingsnetwerk van fiets-, wandel-, vaar- en ruiterpaden tussen Meerstad en de dorpen Harkstede, Scharmer, Woudbloem, Schaaphok, Lageland en Luddeweer? En hoe kunnen we de al bestaande netwerken nog beter onderling verbinden, zodat er in de toekomst een aantrekkelijk en onderling goed aansluitend recreatief gebied ontstaat?

Voor een antwoord op deze vragen willen we heel graag input hebben van de inwoners van het gebied. Welke wensen en ideeën zijn er?

Hierbij nodigen wij u van harte uit om uw wensen en ideeën aan te leveren! Dit kan op:

Dinsdag 9 april 2019, van 20 tot 21.30 uur, in de kantine van vv Harkstede

Organisatie

Organisatie
 
 
De Vereniging dorpsbelangen Harkstede is opgericht met als doel de leefbaarheid van het dorp Harkstede te verbeteren in...
Harkstede, Scharmer En Woudbloem