Activiteit
19
November

Gebiedsgids Rotterdam

Week tegen kindermishan- deling | 19 t/m 25 nov 2018

Nederland
In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.