Project

Tegemoetkoming in de studiekosten

Nederland Nederland
Inwoners met een laag inkomen en alleenstaande ouders kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met DUO.

Doel 
Onderwijs mogelijk maken en de kans op werk vergroten.

Aanpak 
Wie met een laag inkomen of als alleenstaande ouder een opleiding in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) of het voortgezet volwassenen onderwijs wil volgen en geen recht heeft op studiefinanciering of een lening, kan mogelijk gebruik maken van een Tegemoetkoming in de schoolkosten. Deze  overheidsregeling is bedoeld voor: 

  • wie tussen de 18 en 30 jaar is en een deeltijdopleiding volgt van minimaal 270 lesminuten per week of een opleiding van minimaal 2 vakken binnen van een schriftelijke opleiding;
  • wie ouder is dan 30 jaar en een deeltijd- of voltijdopleiding volgt.

Waar nodig kan door de aanvrager een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning (V005).

Uitvoerende organisatie 
Dienst Uitvoering Onderwijs: DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Aanmelden kan digitaal via www.duo.nl.  Bellen kan ook naar 050 599 77 55. Houd uw burgerservicenummer bij de hand als u belt.

Organisatie

Organisatie
 
 
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en...
Helpman-omgeving