Project

Palliatieve zorg

Nederland Nederland
Mensen in de laatste fase van hun leven en hun mantelzorgers kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor deze gratis ondersteuning.

Doel 
Bieden van ondersteuning als de zorg voor uw naaste zwaar wordt

Aanpak 
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Het verzorgen van een geliefde in zo’n moeilijke en emotionele tijd is erg zwaar. Zelfs met hulp van thuiszorg en huisarts. Getrainde en gemotiveerde vrijwilligers kunnen dag en nacht ondersteuning bieden. Zij zijn er voor mensen die zeer binnenkort zullen sterven én voor hun mantelzorgers. En voor mensen die weten dat zij ongeneeslijk ziek zijn en van wie de situatie langzaam maar zeker zal verslechteren. Een vrijwilliger terminale thuiszorg kan onder meer: mantelzorgers bijstaan, begeleiden bij een wandeling, boodschap of doktersbezoek, waken bij de patiënt, hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging, emotionele steun verlenen. De vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. Zij vullen datgene aan wat de mantelzorgers zelf doen. Zo krijgt de partner of een andere naaste gelegenheid om even rust te nemen, even naar buiten te gaan of 's nachts rustig te slapen. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.

Uitvoerende organisatie 
Stichting Welstad: Als u merkt dat de zorg voor uw naaste zwaar wordt, kunt u bellen naar het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp. De projectleider bekijkt met u op welke tijden ondersteuning gewenst is. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie, telefoon 0599 653 999.

Organisatie

Organisatie
 
 
Bij het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp kunt terecht voor informatie over uiteenlopende zaken.
Musselkanaal