Activiteit
10
September
van 9.30 - 11.30 uur
Dreef 71
3075 HA Rotterdam
E-mail: 

Financieel Fit aan de slag met je Talent | start 10 september 2019

Dreef 71 3075 HA Rotterdam Nederland Nederland
Huis van de Wijk De Brink | Dreef 71 | training "Financieel Fit aan de slag met je Talent!" | start op 10 september 2019 | De training bestaat uit acht bijeenkomsten.

Met de training “Financieel Fit aan de slag met je Talent!” bieden we personen die in financiële problemen dreigen te raken of hierin verkeren handvatten om hun financiële situatie aan te pakken. De training kent een preventieve aanpak waarbij gedragsverandering en zelfsturing voorop staat. De deelnemers beginnen met drie workshops  ‘Financieel Fit’. Na deze drie bijeenkomsten zijn de deelnemers in staat om zelfstandig hun financiële huishouden te voeren en tijdig hulp in te schakelen bij problemen. Hierna volgen vijf workshops ‘Aan de slag met je talent’. De deelnemers gaan tijdens vijf bijeenkomsten opzoek naar wat ze kunnen en willen. Ze schrijven een actieplan en maken een profielschets met daarin een concrete aanpak voor het inzetten van hun talent.

Contact en aanmelden 
Cynthia Valkenhoff | Projectcoach/Fondsenwerver | 06 55 58 35 72 | rotterdam@coloursofimpact.nl

Financieel Fit aan de slag met je Talent! van Stichting Colours of Impact is onderdeel van het programma "Van schulden naar kansen". Zie voor meer info: www.vanschuldennaarkansen.nl.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Stichting Colours of Impact (Stichting COI) is er voor (groepen) mensen in een kwetsbare positie.
Seghwaert