Voorziening
Korne 180
3068 GN Rotterdam
Telefoon: 
06 524 273 04

Peuteropvang De Toverberg | gro-up

Korne 180 3068 GN Rotterdam Nederland Nederland
De peuteropvang is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. Tijdens de basisschoolvakanties is de peuteropvang gesloten.

Samenwerking met KBS De Vliedberg.