Organisatie

Rotterdam
Telefoon: 
14 010
E-mail: 

Gebiedscommissie Rotterdam Centrum

Rotterdam Nederland Nederland
Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers – actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties in een gebied – invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken.

Door zichzelf verkiesbaar te stellen als gebiedscommissielid of door actieve betrokkenheid bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied. Een commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen.