Organisatie
Gebiedsgids.nl
Den-haag
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK 's-Gravenhage
Gemeente 's-Gravenhage
Zuid-Holland

Telefoon: 
088 711 40 00 (algemeen)
Gebiedsgids Delfshaven
Gebiedsgids Den Haag
Gebiedsgids Kralingen-Crooswijk
Gebiedsgids Rotterdam
Gebiedsgids Rotterdam Alexander
Gebiedsgids Rotterdam Centrum
Gebiedsgids Rotterdam Noord

CAK | Centraal Administratie Kantoor

Prinses Beatrixlaan 7 2595 AK Den Haag Nederland
Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

Onze kerntaken

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke taken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
  • Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelstel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden). 

Ga naar de website voor telefoonnummers

Organisatie

Organisatie
 
 
In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50. 
Bezuidenhout