Contact
Gebiedsgids.nl
Harkstede

Over INHarkstede

INHarkstede is een platform voor nieuws, activiteiten en vraag van verenigingen naar vrijwilligers gericht op de leefbaarheid van Harkstede en omgeving.

- INHarkstede is een initiatief van een 5 tal verenigingen voortvloeiende uit het project Sterk vrijwilligers netwerk van het Huis voor de Sport.
- INHarkstede is (vooreerst) het online trefpunt waar alle vrijwilligersverenigingen in Harkstede zich kunnen presenteren, hun vacatures en activiteiten kunnen laten zien.
- INHarkstede is voor de inwoners van Harkstede het online trefpunt voor informatie van en over Harkstede.
- INHarkstede is als online trefpunt tot stand gekomen door De Gebeidsgids.nl 
- INHarkstede is financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het Leefbaarheidsloket van de NAM en een subsidie van de Provincie Groningen.

De initiefnnemers:
Albert Koers - vv Harkstede / Anke van Duuren - Dorpsbelangen Harkstede / Willem Holthuis - Pand 404 / Rob Berenstein - SC Doles / Sietze Greydanus - TVV Argus
Contactpersonen: aa koers en  s.greydanus 
Mailadres: info@inharkstede.nl

Zie de flyer voor meer informatie over het waarom INHarkstede.

Gebiedsgids

Organisatie

Organisatie
 
 
Initiatiefgroep Harkstede is en samenwerking van een aantal verengingen met als doel een platform te creeren voor...
Harkstede