Voorziening
Gebiedsgids.nl
Rotterdam
Zuideinde 1
2671 MG Naaldwijk
Telefoon: 
0174 - 62 21 24

Audiciën Beter horen

Zuideinde 1 2671 MG Naaldwijk Nederland Nederland
Ook bezoek aan huis van de beter horen audicien is mogelijk. Dit verzorgt een gediplomeerd StAr audicien van Beter Horen.

Hij komt aan huis voor de mensen die slecht ter been zijn en die niet in de gelegenheid zijn om naar de winkel te komen. Daarnaast heeft deze audicien zitting in diverse zorgcentra in de regio.