Organisatie
Gebiedsgids.nl
Rotterdam
Van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam
Telefoon: 
010 - 278 12 78
E-mail: 

Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Nederland Nederland
Het RRR is een revalidatiecentrum waar ouderen (55+) met verschillende ziektebeelden klinisch of poliklinisch revalideren. Bezoek is altijd welkom. Van 08.00 uur t/m 20.30 is de receptie geopend.

De revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Het belangrijkste doel bij iedere cliënt is terugkeer naar de thuissituatie en weer actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, eventueel met hulp en/of aanpassingen.

Op verwijzing komt u in aanmerking voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR) of Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).  Beide vallen onder de zorgverzekeringswet. Zowel bij MSR als bij GRZ is het doel om het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Revalidatie vindt in beide gevallen plaats met een multidisciplinair team van behandelaars door middel van behandeling, begeleiding en educatie.

Ook geldt voor beide revalidatietrajecten dat na ontslag vaak een revalidatietraject volgt in de revalidatiepolikliniek in het RRR. Indien noodzakelijk is er een nauwe samenwerking met met zorgaanbieders dicht bij huis.