Netwerk
Gebiedsgids.nl
Stadskanaal

Leefbaarheid

Nederland Nederland
In Stadskanaal willen we graag dat bewoners zich thuis voelen in schone en veilige wijken en dorpen waar zij prettig wonen. De visie van de gemeente is dat we bij de ontwikkelingen en plannen in de wijken en dorpen een belangrijke betrokkenheid en inzet van de bewoners vragen. We noemen dit ’wijkgericht werken’. De gemeente wil met deze werkwijze de bewonersparticipatie stimuleren en de leefbaarheid in de wijken en dorpen verbeteren.

Netwerk

Organisatie
 
 
De Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen behartigt de belangen van de inwoners in het dorp. De vereniging wil...
Mussel
Netwerk
 
 
Voorzieningenkaart gemeente Stadskanaal https://stadskanaal.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=...
Organisatie
 
 
De wijkraad Parkwijk is een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor de leefbaarheid in deze wijk; dit doet zij...
Stadskanaal
Organisatie
 
 
De wijkraad Stadskanaal Noord zet zich in voor de leefbaarheid van deze wijk en is de directe gesprekspartner voor...
Stadskanaal
  •