Project
Gebiedsgids.nl
Armoede

Rotterdam

Individuele inkomenstoeslag | Rotterdam

Rotterdam Nederland Nederland
U heeft mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag als u langdurig een laag inkomen heeft. Deze toeslag is € 120. 

U komt niet in aanmerking voor de individuele toeslag als u jonger dan 21 jaar of ouder dan de AOW-leeftijd bent OF als uw partner jonger dan 21 jaar is of ouder dan de AOW-leeftijd. 

Om de individuele inkomenstoeslag aan te vragen, gebruikt u het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag op de website van de gemeente.
De gemeente kijkt naar alle netto inkomsten van u (en die van uw partner) over de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum (loon, pensioen, uitkering, vakantiegeld, studiefianciering enz.). Het grensbedrag van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 is € 2.220,50.