Nieuws
Gebiedsgids.nl
Harkstede
Hoofdweg 65
9617 AB Harkstede

Protestantse kerk Harkstede heeft eigen website

Hoofdweg 65 9617 AB Harkstede Nederland Nederland
Als onderdeel van de Stichting Oude Groninger Kerken heeft de kerk inmiddels een eigen website.

In 1700 kwam in Harkstede een kerkgebouw gereed die opviel door zijn sterk historiserende karakter en bovendien door de enorme, overwelfde grafkelders onder de gehele kerkvloer. De oprichters Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers kozen voor een welhaast middeleeuwse uitstraling in een postreformatorische tijd. Maar vooral kozen ze voor een blijvende herinnering aan zichzelf.

Ook na de overdracht blijft de kerkelijke functie van het gebouw in ere. Naast de kerkdiensten en de kerstnachtdienst blijft de kerk ook beschikbaar voor trouw- en rouwdiensten. Zoals gezegd, hebben het kerkbestuur van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede en de SOGK de wens uitgesproken de kerk te herbestemmen tot museumkerk. Kern van dit herbestemmingsplan is dat de kerk zelf het museum is; het is dus niet de bedoeling dat de kerk fungeert als een gebouw waarin een museum wordt gehuisvest.

Voor de website kijkt u op www.kerkharkstede.nl.