Project
Gebiedsgids.nl
124881
Admiraliteitskade 85-C 01
3063 EG Rotterdam
Telefoon: 
010 422 25 06
E-mail: 

Hoedje van Papier | Met Taal op Orde

Admiraliteitskade 85-C 01 3063 EG Rotterdam Nederland Nederland
De cursus Met Taal op Orde bestaat uit 12 wekelijkse lessen. De cursus is vooral voor mensen met een anderstalige achtergrond.

Aanmelden voor de cursus via 010 422 25 06 of taal@stichtinghoedjevanpapier.nl 

Stichting Hoedje van Papier zet zich in voor kwetsbare groepen, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk kunnen participeren.