Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Motorische Remedial Teaching

Nederland Nederland
De oorzaak van stoornissen in concentratie en gedrag en van tegenvallende schoolprestaties kan liggen in een achterstand in de bewegingsontwikkeling.

Motorische Remedial Teaching, kortweg MRT, kan een kind in samenwerking met de school en de ouders helpen bij het verbeteren van de motoriek. Kinderen die extra aandacht nodig hebben kunnen na schooltijd aansluiten bij ClubExtra Kinderen kunnen hier, onder begeleiding van de buurtsportcoach-jeugd hun plezier in sport vinden en gemakkelijker doorstromen naar de sportvereniging van hun keuze.

Toegankelijkheid 
Scholen (ib-ers/coördinatoren) en andere professionals kunnen kinderen rechtstreeks aanmelden bij de buurtwerker jeugd-sport (Welstad, www.welstad.nl).

Organisatie

Organisatie
 
 
Wij zijn er voor alle inwoners van Stadskanaal en omgeving. Samen met een heel team aan vrijwilligers werken we wijk-...
Stadskanaal