Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Opvoed- en ontwikkelingsondersteuning

Nederland Nederland
Kinderen opvoeden is soms best lastig. Iedereen loopt weleens tegen een moeilijke situatie aan. Vaak weten ouders, met wat hulp van bijvoorbeeld familie of vrienden, dit op te lossen.

Soms lukt dit niet (meer) of is extra informatie of ondersteuning nodig.

  • De Stichting Opvoeden.nl biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Deze wordt gratis ter beschikking gesteld aan ouders, gemeenten, professionals in de (jeugd)zorg en het onderwijs (http://stichtingopvoeden.nl/)
  • Op het consultatiebureau kijken de medewerkers van de JGZ samen met u hoe uw kind tussen de 0 en de 4 jaar groeit en zich ontwikkelt. Ook met opvoed-ontwikkelingsvragen kunnen ouders daar terecht.
  • De buurtmaatschappelijk werkers van de stichting Welstad verlenen gratis opvoedhulp en – ondersteuning. Ouders die hulp nodig hebben, kunnen er terecht voor informatie, advies, en voor ondersteuning. In een aantal situaties is er sprake van zogenaamd leun- en steuncontact, waarbij laag frequent contact onderhouden wordt met de betrokkene(n).
  • Opvoedhulp bij drukke/dwarse kinderen: Wanneer druk en dwars gedrag van kinderen (4-12 jaar) gaat leiden tot stressvolle situaties in het gezin, maar specialistische hulp (nog) te zwaar is voor de problematiek thuis kunnen ouders begeleiding krijgen bij het opvoeden. Ouders krijgen in een traject van 7 sessies concrete handvatten zodat ze beter kunnen omgaan met druk en dwars gedrag van hun kind(eren). Het gaat om een groepstraining, waarbij ook ervaringen met andere ouders worden gedeeld. De begeleiding is ontwikkeld door de afdeling orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met professionals uit de praktijk.
  • Wanneer er al sprake is van opvoedproblemen (0-19 jaar) kunnen interventies worden ingezet die de gemeente heeft ingekocht bij de GGD: 
    Bij enkelvoudige opvoedproblemen kan Opvoedondersteuning Dichtbij Huis (ODH) worden ingezet. Dit is een lichte laagdrempelige vorm van pedagogische ondersteuning voor ouders met kinderen. De interventie wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundigen die al in de wijken actief zijn. De interventie wordt in vijf extra huisbezoeken uitgevoerd. De opvoedsituatie wordt in beeld gebracht. Vervolgens worden samen met de ouders de doelen geformuleerd en worden daarbij methodes gekozen. Na afloop wordt de opbrengst geëvalueerd. 
    Wanneer geïndiceerde zorg nog niet aan de orde is en Opvoedondersteuning Dichtbij Huis (ODH) ‘te licht’ is, kan Licht Pedagogische Hulpverlening (LPH) een goed alternatief zijn. Ouders krijgen ondersteuning met behulp van Video Home Training en het programma Positief Opvoeden. De ondersteuning duurt maximaal tien huisbezoeken. Als er daarna nog problemen zijn, komt geïndiceerde jeugdzorg in beeld.

Toegankelijkheid 
Het consultatiebureau van de JGZ is bereikbaar via (050) 3674991 (telefonische advisering) en via (050) 3674990 (voor het maken van een afspraak). 
De buurtmaatschappelijk werkers van de Stichting Welstad (www.welstad.nl) zijn telefonisch bereikbaar, via (0599) 635 999.

Opvoedhulp bij drukke/dwarse kinderen. Druk & Dwars is een gezamenlijk project van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en zes noordelijke gemeenten: Groningen, Haren, Stadskanaal, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. In deze gemeenten is er voorlichting, hulp en begeleiding aan ouders en leerkrachten die beter willen leren omgaan met druk en dwars gedrag van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor deze ondersteuning is geen psychiatrische diagnose bij het kind nodig. Ouders kunnen via hun huisarts of de gedragsdeskundige van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) een verwijzing krijgen (formulier). Aan een traject zijn kosten verbonden, die grotendeels rechtstreeks door de zorgverzekeraar betaald worden. Het resterende bedrag wordt, voor een aantal door de gemeente met de universiteit afgesproken trajecten, niet aan de ouders in rekening gebracht indien zij het volledige traject hebben doorlopen. Bij het CJGV van de gemeente (0599-631631) is bekend of er hiervan nog trajecten beschikbaar zijn.

Van de interventies ODH en LPH van de GGD worden door de gemeente jaarlijks trajecten bij de GGD ingekocht. Scholen (Ib-ers/zorgcoördinatoren) kunnen signalen doorgeven aan de Jeugdverpleegkundige. Andere beroepskracht kunnen een melding doen via het CJGV.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Bij het CJGV | het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid van de gemeente Stadskanaal | kunt u om ondersteuning van...
Stadskanaal
Organisatie
 
 
Wij beschermen en bevorderen de gezondheid van inwoners in de provincie Groningen.
Oosterparkwijk
Organisatie
 
 
Stichting Opvoeden.nl levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online...
Schollevaar-noord En Hoofdweg
Organisatie
 
 
Wij zijn er voor alle inwoners van Stadskanaal en omgeving. Samen met een heel team aan vrijwilligers werken we wijk-...
Stadskanaal