Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Gelijke diplomakansen bij ziekte/handicap

Nederland Nederland
Iedereen binnenboord, alle jongeren een diploma en/of toegang tot vervolgonderwijs. Het project "Liever een karrenspoor" is speciaal voor jongeren met een chronische ziekte of stoornis.

Jongeren met chronische klachten of handicap ondervinden, ondanks ruim voldoende niveau en motivatie,  door hun kwetsbare gezondheid vaak belemmeringen om het voortgezet onderwijs te volgen. De einddoelen (eindexameneisen) zijn goed haalbaar, maar de weg er naar toe is onbegaanbaar. Het gevolg hiervan is dat zij zonder de benodigde aanpassingen een grote studievertraging oplopen, onnodig in opleidingsniveau en daarmee in arbeidskansen dalen en een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten lopen. Het project ‘Liever een karrenspoor…’ van het Esdal College in Emmen heeft een innovatieve manier van werken opgeleverd om deze kwetsbare leerlingen binnenboord te houden. De aanpak, die in de afgelopen jaren met succes is toegepast op verschillende scholen in heel Nederland, biedt handvatten voor de basisondersteuning en het ontwikkelingsperspectief binnen het passend onderwijs. De aanpak is afgestemd met het ministerie van onderwijs, de onderwijsinspectie en het college van toetsen en examens.

Toegankelijkheid 
Aanpak en de ondersteuningsmogelijkheden zijn, voor jongeren en hun ouders, maar ook voor docenten, mentoren, begeleiders en bestuurders, uitgewerkt op de website www.jongerenbinnenboord.nl