Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Voorleestrajecten

Nederland Nederland
Voor kinderen van 2 - 8 jaar en hun ouders.

Doel van het Voorleestraject is om bij jonge kinderen van 2 tot 8 jaar, met een verhoogd risico op een onderwijsachterstand, de taalontwikkeling te stimuleren door vrijwilligers gedurende een half jaar elke week bij de kinderen thuis te laten voorlezen. De extra aandacht richt zich niet alleen op het individuele doelgroepkind, maar ook op het gezin en kan zorgen voor een rijkere taalomgeving thuis. Ze weten dat voorlezen leuk is, ouders gaan het zelf ook doen en de weg naar de bibliotheek is gevonden.

Toegankelijkheid 
De trajecten worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Stichting Peuterwerk. Scholen (Ib-ers/coördinatoren) en andere professionals kunnen kinderen na overleg met de ouders zelf aanmelden: telefonisch 088 030 51 88 of via mail: info@stichtingpeuterwerk.nl.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Stichting Peuterwerk biedt peuteropvang en voorscholen voor peuters van 2/2,5 – 4 jaar. We hebben ruim 90 locaties in...
Gieten