Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Jeugdsportfonds

Nederland Nederland
Een aanvraag bij Jeugdsportfonds verloopt altijd via een intermediair. Lees hieronder waar u terecht kunt.

Sport is goed voor de ontwikkeling van een kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Door te sporten is het kind bezig met zijn lichamelijke conditie. Daarnaast leren ze omgaan en samenwerken met andere teamgenoten. Helaas is sporten niet voor iedere jeugdige weggelegd, omdat de ouders niet of onvoldoende financiële middelen hebben. Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl

Toegankelijkheid 
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Voor de gemeente Stadskanaal is dat een buurtsportcoach van de stichting Welstad (www.welstad.nl) Deze is telefonisch bereikbaar via (0599) 635 999. Ook andere professionals zoals een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker, kunnen zich zelf als intermediair aanmelden via de button aanmelden als intermediair.

Voor informatie over het jeugdsportfonds kan gebeld worden naar de stichting Leergeld tel. 050-59 58 187 (tussen10:00 en 12:00 uur) of via het e-mailadres: leergeldgroningen@live.nl

Organisatie

Organisatie
 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch aan...
Organisatie
 
 
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun...
Organisatie
 
 
Wij zijn er voor alle inwoners van Stadskanaal en omgeving. Samen met een heel team aan vrijwilligers werken we wijk-...
Stadskanaal