Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Logopedisch onderzoek op verzoek

Nederland Nederland
Preventieve logopedie is gericht op het zo vroeg mogelijk opsporen van problemen op het gebied van spraak en taal bij kinderen.

Wanneer er iets mis is met de taal of spraak van een kind kan er door de GGD een logopedisch onderzoek ook op verzoek worden verricht.

Toegankelijkheid 
De kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen en de CJGV kunnen signalen doorgeven aan de jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ. Deze overlegt met de ouders en zorgt voor een afspraak.

 

Organisatie

Organisatie
 
 
Wij beschermen en bevorderen de gezondheid van inwoners in de provincie Groningen.
Oosterparkwijk