Netwerk
Gebiedsgids.nl
Armoede

Westland

Armoedeplatform Westland

Westland Nederland Nederland
Dit platform is in het leven geroepen door de gemeente Westland naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer Commissie van de gemeenteraad.

Doel van het platform is de verschillende organisaties die met armoedebestrijding te maken hebben met elkaar in contact brengen, zodat zij elkaar versterken en niet naast elkaar werken. Op den duur moet het aantal gezinnen en inwoners in Westland die in armoede leven aanzienlijk omlaag.

 

Netwerk

Organisatie
 
 
Het platform is opgericht voor overleg tussen Westlandse Diaconieën, Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) en de...
Organisatie
 
 
Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel.
Organisatie
 
 
Leergeld is een stichting die schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar...
Monster
Organisatie
 
 
Voedselbank Westland wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. We doen dit door wekelijks...
Naaldwijk
Organisatie
 
 
Vitis Welzijn zet zich dagelijks in voor een vitale samenleving. Wij ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren mensen...
Monster