Voorziening
Gebiedsgids.nl
Armoede
A. Plesmanlaan 6
9615 TH Kolham
Telefoon: 
06 235 444 07
E-mail: 

Huisraadbank | De Midden-Groningse Uitdaging

A. Plesmanlaan 6 9615 TH Kolham Nederland Nederland
De Midden-Groningse Uitdaging (MGU) heeft, naast een Spullenbank en een Kennisbank, nu ook een Huisraadbank. De beschikbare huisraad vind je op de website.

Werkwijze 
Vraag: een (maatschappelijke) organisatie heeft behoefte aan Huisraad voor een persoon of gezin die zelf geen middelen heeft om dit aan te schaffen. Deze organisatie kan hiervoor een afspraak maken met MGU om Huisraad voor deze persoon of dit gezin op te halen; 
Aanbod: Huisraad wat aangeboden wordt aan een organisatie, kan – na afspraak met MGU – gebracht worden door deze organisatie. 

Spelregels [aanvullend op de algemene spelregels van vraag en aanbod]  
- MGU beslist of aangeboden Huisraad in de opslag komt. MGU  houdt daarbij rekening met de doelgroep, die vaak klein behuisd is. 
- Individuen kunnen niet rechtstreeks in aanmerking komen voor Huisraad: dit loopt altijd via een (maatschappelijke) organisatie. 
- MGU beslist of Huisraad uitgegeven wordt en aan wie. 

 

Organisatie

Organisatie
 
 
De Midden-Groningse Uitdaging daagt bedrijven uit om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Als schakel tussen...
Kolham