Project
Gebiedsgids.nl
Armoede
p/a Coen van Boshuizenlaan 65
1191 TC Ouderkerk a/d Amstel
E-mail: 

Er is genoeg

p/a Coen van Boshuizenlaan 65 1191 TC Ouderkerk a/d Amstel Nederland Nederland
ER IS GENOEG is een initiatief van de Voedselbanken Nederland en Stichting Happy Motion. ER IS GENOEG is een landelijk project.

ER is genoeg wil samen met relevante landelijke en lokale partners het volgende bereiken: 
– Schaamte wegnemen over bezoek aan de voedselbank, een buurtrestaurant voor een gratis maaltijd of andere diensten die armoede verzachten
– Ontmoetingen en zelfredzaamheid bevorderen, eenzaamheid doorbreken
– Solidariteit, respect, vertrouwen, openheid bevorderen
– Meer arme mensen bereiken en betrekken
– Verborgen armoede en de vicieuze cirkel van schulden hebben zichtbaar maken en doorbreken
– Bewustzijn creëren dat er ook in Nederland mensen zijn met honger
– Laten zien dat armoede, honger en slechte voeding negatief werken op je gezondheid en welbevinden
– Verspilling van voedsel tegengaan en bedrijven hun verantwoordelijkheid laten nemen
– Verbinding zoeken met bestaande initiatieven.