Nieuws
Gebiedsgids.nl
Armoede

Rotterdam

Verhoging bijdrage sport naar 280,00

Rotterdam Nederland Nederland
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft de bijdrage voor een sport verhoogd en vergoedt vanaf heden 280,00 euro.

Deze vergoeding geldt voor de contributie. Kleding wordt niet vergoed, mits het in het contributiebedrag is opgenomen. Voor culturele activiteiten blijft de vergoeding 500.- euro per kind, exclusief instrumenthuur.