Activiteit
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren
20
November

Internationale Dag van de rechten van het Kind | 20 nov 2020

Nederland Nederland
De rechten van kinderen zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Op deze dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.