Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers

Nederland Nederland
Doen wat werkt in het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers.

Een groot aantal jongeren groeit op in een gezin waarin één van de gezinsleden ernstig ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is. Zij geven praktische of emotionele ondersteuning aan hun naasten, maken zich zorgen over de situatie of komen zelf zorg tekort. Met veel van deze zogeheten jonge mantelzorgers gaat het gelukkig goed. Toch komen emotionele en andere problemen bij hen vaker voor dan bij andere jongeren. Ook als ze volwassen zijn. Het is dus zaak er vroeg bij te zijn, om erger te voorkomen. In de gemeente Bronckhorst wordt daarom zwaar ingezet op het beter bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers. Hoe werken gemeentelijke, maatschappelijke en zorgorganisaties hierin samen? Op welke manier worden jonge mantelzorgers zelf hierbij betrokken? Door kennis van de jonge mantelzorgers, professionals én wetenschap zo goed mogelijk te benutten zijn gezamenlijke verbeteracties geformuleerd. Hoe is dit gegaan en hoe worden de acties gemonitord?

Organisatie

Organisatie
 
 
Bronckhorst is een gemeente in de Achterhoek in de Nederlandse provincie Gelderland.
Hengelo(brh)
Organisatie
 
 
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk...
Utrecht-binnenstad
Organisatie
 
 
Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met het veld en andere partijen streven we...
Utrecht-binnenstad