Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Homerun: voor mensen met een LVB tijdens en na detentie

Nederland Nederland
Homerun: voor mensen met een LVB tijdens en na detentie.

Op steeds meer plekken vallen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) buiten de boot. Zo ook mensen met een LVB in detentie, zij missen vaak begeleiding bij de terugkeer naar de maatschappij. Dit betekent een grote kans op recidive en meer maatschappelijke problemen. Het methodisch kader Homerun dat door Humanitas DMH is ontwikkeld, ondersteunt bij de begeleiding van cliënten met een LVB. Recidive wordt voorkomen, de cliënt ervaart meer levensgeluk, de begeleider heeft bevredigend werk én er zijn minder kosten. Want elke euro die wordt geïnvesteerd in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens hun detentie, levert ruim drie euro op, zo blijkt uit een onderzoek van de VGN. In deze sessie doe je kennis op over wat begeleiding tijdens detentie en direct erna voor mensen met een LVB op lange termijn oplevert. Hoe werkt Homerun voor LVB’ers in detentie en daarbuiten? Wat levert het jou, de cliënt én de samenleving op? En waar liggen samenwerkingskansen?

Organisatie

Organisatie
 
 
Ondersteuning aan jonge mensen (vanaf 16 jaar) met LVB en multiproblematiek op alle leefgebieden, met als doel...
Diezerpoort
Organisatie
 
 
Ondersteuning aan jonge mensen (vanaf 16 jaar) met LVB en multiproblematiek.
Charlois
Organisatie
 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese...
Willemspark