Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Psychische gezondheid bespreekbaar maken onder jongeren

Nederland Nederland
MIND Young Academy: psychische gezondheid bespreekbaar maken onder jongeren.

Eén op de vijf jongeren krijgt te maken met psychische klachten, maar vindt het lastig om hierover te praten of hulp te zoeken. Hoe pak je psychische problematiek onder jongeren preventief aan? Binnen het onderwijsprogramma MIND Young Academy delen jonge ervaringsdeskundigen hun ervaringen in de klas. Deze zogeheten peer educators hebben zelf of in hun directe omgeving te maken gehad met psychische klachten. Samen met de docenten en zorgprofessionals in de school breken de peer educators het gesprek open over taboes en maken, indien nodig, de weg vrij naar verdere hulp. Het programma wordt landelijk uitgevoerd in meer dan circa 300 klassen per jaar en is onlangs geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut. Hieruit blijkt dat het programma voor jongeren de drempel verlaagt om hulp te zoeken indien nodig voor hun psychische problemen. Tijdens deze sessie deelt het bureau Diversion, samen met een van hun peer educators, de opgedane ervaringen met dit programma. Waar lopen jongeren eigenlijk tegenaan op het gebied van psychisch welzijn? Wat werkt wel of niet als je hen wilt helpen? En hoe speelt de samenwerking met het onderwijs en lokale organisaties hier een belangrijke rol bij?

Organisatie

Organisatie
 
 
Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie. Wij ontwikkelen concrete oplossingen voor complexe...
Grachtengordel-zuid