Project
Gebiedsgids.nl
Armoede

De Leerkring Armoede in Stadskanaal

Nederland Nederland
De Leerkring Armoede in Stadskanaal.

De Alliantie van Kracht is een netwerk van maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincie in Groningen en Drenthe om intergenerationele armoede (in de Veenkoloniën) gezamenlijk aan te pakken. Binnen deze alliantie worden kennis en ervaringen gedeeld aan de hand van leerkringen met als doel bewoners met de juiste interventies te ondersteunen. De input voor de Leerkring Armoede kwam uit het onderzoek van de RUG naar intergenerationele armoede en van Movisie. In Stadskanaal heeft Movisie de leerkring tien keer begeleid, daarna is de leerkring op eigen kracht verder gegaan. De Alliantie van Kracht onderzoekt hoe kennis structureel aan de leerkring kan worden toegevoegd. En hoe de kennis kan worden toegepast in de praktijk en uiteindelijk het beleid van de gemeente kan beïnvloeden. In deze sessie leer je meer over de methodiek, de inbreng van ervaringsdeskundigen en is hoe de leerkring is geëvalueerd.

Netwerk

Netwerk
 
 
Het netwerk Alliantie van Kracht.bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten en...