Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Súdwest-Fryslân

Hulpverlening jeugdigen dichterbij met POH

Súdwest-Fryslân Nederland Nederland
Hulpverlening jeugdigen dichterbij met POH

We zien dat veel jongeren met psychische problemen naar de huisarts gaan en niet naar het gebiedsteam. De huisarts verwijst de jeugdige door naar een psychologenpraktijk (en de rekening komt bij de gemeente) terwijl de problematiek vaak relatief licht is. Dit heeft een aantal ongewenste effecten tot gevolg, zoals wachtlijsten bij GGZ-aanbieders, jeugdigen krijgen een GGZ stempel, langdurige behandeltrajecten, reisafstand voor ouders op het platteland en onnodige medicaties. In overleg met de zorgverzekeraar en huisartsen zijn er praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd) bij de huisartsen werkzaam. Ze hebben geen wachtlijst, de huisartsenpraktijk is een bekende veilige plek, er is minder reistijd, ouders en jeugdige worden geholpen met de problemen waar ze tegenaan lopen en ze krijgen geen stempel. Uit de kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties blijkt dat ouders, jeugdigen en huisartsen erg tevreden zijn over deze nieuwe ontwikkeling. Er is sprake van transformatie van de zorg. In deze sessie leer je hoe een dergelijk traject tot stand komt en welke succesfactoren en knelpunten hierbij komen kijken.

Organisatie

Organisatie
 
 
Gemeente Súdwest-Fryslân ligt in de provincie Friesland, in de regio Zuidwest-Friesland.
Sneek