Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Impactmeting en referentiemodel van WIJ Groningen

Groningen Nederland Nederland
Impactmeting en referentiemodel van WIJ Groningen.

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen bij het zelf grip krijgen en houden op hun leven, waar mogelijk met hulp van familie, vrienden en omwonenden. WIJ Groningen stimuleert dat mensen hun talenten en mogelijkheden benutten en versterkt de sociale samenhang in de wijken. WIJ Groningen werkt vanuit 12 locaties in Groningen waar bewoners kunnen binnenlopen met een prangende vraag, probleem of idee voor hun buurt. Daarnaast werken de buurt- opbouw- en jeugdwerkers in de wijken en verbinden sociale buurtnetwerken en professionele netwerken met elkaar. Samen met stichting Optimale Samenwerking heeft WIJ Groningen een praktijkwetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd meetinstrument ontwikkeld. Uit deze samenwerking is ook het referentiemodel Wijkgerichte ondersteuning ontstaan. De impactmeting maakt de toegevoegde waarde van preventieve activiteiten en activiteiten gericht op lichte ondersteuning zichtbaar en meetbaar. Met als doel de leefwereld van inwoners in hun wijk te versterken en uiteindelijk duurdere zorg te voorkomen. In deze sessie leer je over de ontwikkeling en de resultaten van de impactmeting en het referentiemodel. Hoe wordt het instrument in de praktijk gebruikt? En op welke manier draagt het bij aan de professionalisering van de dienstverlening? 

Organisatie

Organisatie
 
 
Hebt u een vraag over ondersteuning? Dan kunt u terecht bij een WIJ-team bij u in de buurt. Samen met u kijken...
Organisatie
 
 
WIJ Beijum is er voor alle bewoners van Beijum, De Hunze, Van Starkenborgh, Noorderhoogebrug en Het Witte Lam.
Groningen-noordoost
Organisatie
 
 
WIJ Corpus den Hoorn is er voor alle bewoners van Corpus den Hoorn, de Hoornse wijken en Piccardthof.
Groningen-zuidwest
Organisatie
 
 
WIJ De Wijert is er voor alle bewoners van Coendersborg, Helpman, De Linie / Europapark, Villabuurt en De Wijert.
Helpman-omgeving
Organisatie
 
 
WIJ Hoogkerk is voor alle bewoners van Buitenhof, Gravenburg, Hoogkerk, Leegkerk.
Hoogkerk Omgeving
Organisatie
 
 
WIJ Korrewegwijk is er voor alle bewoners van: De Hoogte (Cortinghborg, Selwerderwijken en Tuindorp De Hoogte) en de...
Groningen-oud-noord
Organisatie
 
 
WIJ Oosterparkwijk is er voor alle bewoners van Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven.
Oosterparkwijk
Organisatie
 
 
WIJ Rivierenbuurt is er voor alle bewoners van de Badstratenbuurt, Grunobuurt, Herewegbuurt, Laanhuizen, De Meeuwen,...
Groningen-oud-zuid
Organisatie
 
 
WIJ Selwerd is er voor alle bewoners van Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk.
Groningen-noordwest
Organisatie
 
 
WIJ Vinkhuizen is er voor alle bewoners van Dorkwerd, De Held, Reitdiep en Vinkhuizen.
Groningen-nieuw-west