Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Hollands Kroon

Drie jaar pionieren in de polder

Hollands Kroon Nederland Nederland
Drie jaar pionieren in de polder.

Eind 2015 besloot de gemeente Hollands Kroon om alle taken van de jeugdwet, Wmo en voorliggende voorzieningen onder te brengen bij één contractpartner. De belangrijkste doelen waren het realiseren van maximale klanttevredenheid, het stimuleren van de transformatie en het herinrichten van het versnipperde en verkokerde zorglandschap. In juli 2016 is Incluzio hiermee gestart. Nu, drie jaar later, kijken Janneke Smink van Incluzio en Marina Rolvink van de gemeente Hollands Kroon terug en vooruit. Ze reflecteren op de transformatie resultaten, de beweging naar de voorkant, de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken en de innovaties die in gang zijn gezet. En op de nieuwe en inspirerende ervaring om te werken met één partner. Een boeiende en leerzame sessie over drie jaar pionieren in de polder!

Organisatie

Organisatie
 
 
De gemeente Hollands Kroon ligt in de Kop van Noord-Holland en is onderdeel van de samenwerkingsregio de Noordkop. Het...
Hilversum
Organisatie
 
 
Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan alle inwoners in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het...
Wieringermeer