Project
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Bekijk ook

Normaliseren in het Zwolse onderwijs: samenwerking leerplicht en sociaal wijkteam

Nederland Nederland
Normaliseren in het Zwolse onderwijs: samenwerking leerplicht en sociaal wijkteam.

In Zwolle werken Leerplicht ambtenaren en jeugd- en gezinsprofessionals sinds de oprichting van het Sociaal Wijkteam (SWT) samen op scholen. Het Sociaal Wijkteam heeft in overleg met de scholen ondersteuningsteams ingericht, waar Leerplicht geen vast onderdeel is. Dit zou teveel het accent leggen op handhaving. Tegelijkertijd is bij Leerplicht de visie dat een verzuimmelding vaak een teken is dat er meer aan de hand is. De discussie over wie waar nu wel of niet van is en welke rol men heeft in de preventieopdracht was institutioneel van aard en begon op een belangenstrijd te lijken. Dit is aanleiding geweest om de onderlinge samenwerking in 2019 stevig onder de loep te nemen: wat werkt wel en niet in de onderlinge samenwerking? Het resultaat is dat Leerplicht en jeugd- en gezinswerk anders gaan samenwerken. Met als doel de ondersteuningsvraag van leerlingen (en ouders) centraal te stellen, normaliseren als vertrekpunt te nemen, herstel van het gewone leven zo preventief mogelijk werken. In deze workshop worden de geleerde lessen uit 2019 gedeeld, hoor je meer over de verbeteraanpak die is gekozen en hoe deze bijdraagt aan het normaliseren in het onderwijs.  

Organisatie

Organisatie
 
 
Zwolle is de hoofdstad van de provincie Overijssel.
Assendorp