Organisatie
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren

Klimaatenergiekoepel

Nederland Nederland
De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken.

Wij geloven in de kracht van jonge professionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom vormen we een cross-sectoraal netwerk. We werken in de sectoren elektriciteit, landbouw, mobiliteit, bouw en industrie. Ook mensen die werken aan thema's cruciaal voor systeemvernieuwing binnen de energietransitie, zoals finance en onderwijs, zijn bij ons welkom.

Met KEK leveren wij input aan tafels van het Klimaatakkoord. Wij vormen een denktank voor nieuwe zienswijzen en wij vormen de verbinding tussen het nieuwe Klimaatakkoord en onze generatie.