Organisatie
Gebiedsgids.nl
Armoede
Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht
Telefoon: 
088 123 70 00

MEEVivenz

Binnen Kalkhaven 37 3311 JC Dordrecht Nederland Nederland

MEEVivenz zet zich in voor sociale thema’s zoals armoede, buddyzorg, hulp bij opvoeden, bemiddeling, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vraagstukken rondom de Wet langdurige zorg, eenzaamheid, senioren en mensen met gedragsproblematiek. 

Werkgebied
in totaal 31 gemeenten in de regio’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden-Holland en de Zuid-Hollandse Eilanden.

MEEVivenz is een concern met de volgende werkmaatschappijen: 
- De Sociale Basis voor sociale wijkteams en welzijn 
- MEE voor specialistische diensten voor mensen met een beperking 
- Vivenz voor thuisbegeleiding.