Activiteit
Gebiedsgids.nl
Rotterdam
17
Oktober

Dag voor de uitroeiing van armoede | 17 oktober 2021

Nederland Nederland
Wereldarmoededag | Deze dag is in 1995 door de VN in het leven geroepen om meer kracht achter de bestrijding van armoede te zetten.