Project
Gebiedsgids.nl
Rotterdam

Rotterdam
Telefoon: 
010 267 07 00

Meldpunt Zorgen om een Ander

Rotterdam Nederland Nederland
Meldpunt voor Rotterdammers die zich zorgen maken om een ander. U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
U kunt ook via het signalenportaal melden (let op, deze is in het Engels) - https://rotterdam.signalenportaal.nl/embedded/bezorgd/

Netwerk

Netwerk
 
 
Van telefonische hulpdiensten kunt u vaak ook anoniem gebruik maken. Deze infolijnen geven informatie, advies of...