Activiteit
Gebiedsgids.nl
Jeugd-en-jongeren
16
Augustus
van 14.00 - 17.00 uur

3068 KJ Zevenkamp

Kids Zomerpret | 16 augustus 2023

3068 KJ Zevenkamp Nederland Nederland
In het Zuidelijk Wijkpark, achter de Wijkhub in Zevenkamp. Op woensdag 16 augustus | van 14.00 - 17.00 uur.

Zie de flyer. 

Organisatie

Organisatie
 
 
Gro-up Buurtwerk Het Lage Land is gevestigd in het Huis van de Wijk Het Lage Land.
Prins Alexander
Organisatie
 
 
Gro-up Buurtwerk is actief op het gebied van sociaal-cultureel werk, jongerenwerk, activering, jongereninformatie en...
Prins Alexander
Organisatie
 
 
Buurtwerk zet zich in voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Buurtwerk is in...
Prins Alexander