Activiteit
Gebiedsgids.nl
Harkstede
12
Maart
Laan der Kruisheren 31
9617 EA Harkstede
E-mail: 

Bewonersbijeenkomst Dorpsplan

Laan der Kruisheren 31 9617 EA Harkstede Nederland Nederland
Graag nodigen wij u uit voor de bewonersavond op maandag 15 januari 2024 tussen 19.30 - 21.30 uur in de Borgstee. De thema's: Recreatie rondom borgmeren / Spelen en Ontmoeten / Vrije kaart Harkstede

In de maanden juni en juli 2023 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede met een
enquête over de dorpsontwikkeling van Harkstede, haar inwoners bevraagd hoe zij over het
een en ander denken. Over de resultaten van deze enquête en het verder te ontwikkelen
Dorpsplan organiseerde de vereniging op maandag 15 januari jl. een bewonersavond in MFA
De Borgstee te Harkstede.
De inbreng en betrokkenheid van de dorpsbewoners was groot. Tijdens de avond zijn een paar
projecten die op korte termijn te realiseren zijn gepresenteerd en besproken. Daarnaast was er
veel ruimte voor inbreng op overige thema’s. Hetgeen waardevolle input voor de gemeente
opleverde ten behoeve van de verder te ontwikkelen Toekomstvisie voor Harkstede. Hierin
speelt de komst van Meerstad een belangrijke rol.
De opgehaalde inbreng is verwerkt in een concept Dorpsplan, waarin twee projecten worden
gepresenteerd om aan de gemeente voor te leggen. Maar eerst wordt het concept Dorpsplan
aan de bewoners gepresenteerd en voor reactie voorgelegd op een tweede
bewonersbijeenkomst.
Deze wordt gehouden op dinsdag 12 maart van 19.30-21.00 uur in MFA De Borgstee te
Harkstede.
De organiserende werkgroep van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede wordt in dit proces
ondersteund door procesbegeleiders van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco.
Tijdens de avond zijn medewerkers van diverse beleidsterreinen van de gemeente aanwezig,
evenals de projectleider Toekomstvisie Harkstede van de gemeente Midden-Groningen
De resultaten van de avond worden verwerkt in een definitief voorstel Dorpsplan aan de
gemeente Midden-Groningen.
Iedereen die zich betrokken voelt is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig