Organisatie
Gebiedsgids.nl
Armoede

Rotterdam
Telefoon: 
010 498 19 31 | 06 51 42 87 21
E-mail: 

FBNR | Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Rotterdam Nederland Nederland
Als bestaande wettelijke en gemeentelijke voorzieningen geen of niet snel een oplossing bieden en/of als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen, kan FBNR bijspringen met een (eenmalige) gift.

Alleen medewerkers van hulpverlenende organisaties die een directe hulpverleningsrelatie hebben met degene voor wie de aanvraag bedoeld is, kunnen een aanvraag bij het FBNR doen. 

Aanvragen worden via een aanvraagformulier ingediend.