Organisatie
Gebiedsgids.nl
Rotterdam
Antony Duyklaan 9
3051 HA Rotterdam
Telefoon: 
010 4224445
E-mail: 

BOK | Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier

Antony Duyklaan 9 3051 HA Rotterdam Nederland Nederland
Stichting Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier (BOK) is een organisatie van vrijwilligers en richt zich op het behartigen van belangen van bewoners van het Kleiwegkwartier in Rotterdam.

Activiteiten 
De BOK levert een bijdrage aan activiteiten en faciliteiten voor bewoners: Opzoomeren, Koninginnedag, Seniorendag, Fietsenstallingen, Wijktuin, Dodenherdenking, het verwelkomen van nieuwe wijkbewoners en wijkinformatieavonden. De BOK beheert de Wijkwinkel aan de Antony Duyklaan nr. 9. Hier kunnen bewoners terecht voor vragen en problemen met betrekking tot bijvoorbeeld de wijk en voorzieningen. Ook geven wij daar hulp bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van een subsidie of een belastingteruggave. Daarnaast participeert de BOK in het Ouderenplatform Hillegersberg-Schiebroek.

Bewonersbelangen en Aandachtsgebieden
De BOK zet zich in voor een prettige leefomgeving. Aandachtsgebieden van de BOK zijn: 

  • inrichting en beheer van buitenruimte (wegen en groen; schoon en heel), verkeerscirculatie, parkeren, bestemmingsplannen,
  • bewonersparticipatie bij het opstellen van plannen door de (deel)gemeente,
  • voorzieningen voor kinderen, jeugd en volwassenen,
  • geluidsoverlast en stankoverlast, veiligheid en welzijn,
  • goed contact tussen buurtgenoten.