Organisatie
Gebiedsgids.nl
144881

Amsterdam
Telefoon: 
088 003 65 01
E-mail: 

SGAN | Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland

Amsterdam Nederland Nederland
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een patiëntenorganisatie, die werkt met vrijwilligers. Wij bieden ondersteuning en voorlichting aan niet-westerse patiënten en cliënten.

Wij willen de Nederlandse gezondheidszorg beter toegankelijk maken voor migranten. Dit doen wij door groeps- en individuele voorlichting aan de betreffende patiënten en hun familie. Maar ook informeren wij zorgorganisaties over cultuur en achtergrond van deze specifieke groepen.
SGAN werkt verder aan belangenbehartiging en is lid van diverse landelijke samenwerkingsverbanden, zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) verzorgt maandelijks een spreekuur bij Inloophuis Haaglanden voor allochtone patiënten met kanker en hun naasten, familieleden. 

Organisatie

Organisatie
 
 
Westers is een netwerkorganisatie die werkt aan opgaven die meerdere domeinen omvatten. Een jarenlange ervaring heeft...
Delfshaven