Voorziening
Gebiedsgids.nl
100295
Boergoensevliet 24
3082 KT Rotterdam
Telefoon: 
06 83 33 60 81
E-mail: 

Hulp- en ontmoetingscentrum Portland

Boergoensevliet 24 3082 KT Rotterdam Nederland Nederland
Onze doelstelling is mensen met elkaar te verbinden, de zelfredzaamheid te vergroten, en een hecht netwerk van samenwerkende partijen te faciliteren.

Wij organiseren maatschappelijke en diaconale activiteiten die gericht zijn op het zelfstandig functioneren van inwoners van Charlois. Al onze activiteiten zijn erop gericht steun te verlenen aan de mensen die moeite hebben om aansluiting te vinden in de maatschappij. Armoede en eenzaamheid zijn onze speerpunten, kwetsbare ouderen en ook jongeren hebben onze focus.

Projecten
Inloopspreekuur | Taallessen | Voedselbank | Opvoedcursus | Ontmoetingskring | wijkrestaurant | huiskamer. 

Adressen
Postadres: Stichting Hulp- en ontmoetingscentrum Portland | Van Blommesteynweg 43 | 3082 WD Rotterdam | 06 83 33 60 81
Adres activiteiten: Bethelkerk | Boergoensevliet 24 | 3082 KT Rotterdam. 

Voorziening

Voorziening
 
 
Elke vrijdag delen we voedselpakketten uit aan de wijkbewoners die geregistreerd staan bij de voedselbank.
Charlois